Mualaf Berdaya – Lembutkan Hati Mereka yang Kembali

Mari bersama-sama memberikan dukungan kepada mereka yang telah kembali melalui Program Pemberdayaan Mualaf. Klik "TUNAIKAN SEKARANG"!

Rp 640.217 dana terus dikumpul
5 Donatur
Hari lagi
Tunaikan Sekarang

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (At Taubah : 60)

Lazismu memiliki Program Pemberdayaan Mualaf agar dapat mendalami nilai dan syariat islam serta mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Program ini agar mualaf dapat terus diperkuat keyakinannya sehingga tidak keluar kembali dari agama islam.

Bantu mereka untuk terus berkembang dan bisa mendalami nilai-nilai dan syariat islam.

Teman-teman, mari bergabung dalam membantu masyarakat agar dapat berkembang setelah menjadi mualaf dengan cara

1. Klik "TUNAIKAN SEKARANG"

2. Masukkan nominal donasi

3. Pilih Metode Pembayaran

4. Isi Data diri

5. Segera transfer sesuai nominal jika menggunakan Transfer bank & Virtual Account

Bersama, ayo bantu mereka untuk menjadi mualaf yang taat.

Empty

Data masih kosong.

Gotong royong sebagai fundraiser program ini.

Jadi fundraiser sekarang juga

Hamba Allah

22 September 2023
Rp 400.016

Semoga menjadi penuntun jalanku di dunia dan akhirat, insyaallah

Hamba Allah

19 September 2023
Rp 20.038

Semoga Allah mengampuni segala dosa kita, diberikan rezeki yang halal dan dimudahkan dalam segala urusan aamin

Hamba Allah

18 September 2023
Rp 10.000

Yudhi

15 September 2023
Rp 200.052

ROCHMAT

14 September 2023
Rp 10.111