zakatmaal
Zakat

Zakat Maal

Donasi Terkumpul Rp 11.532.437.866
Donatur 3705
fidyah
Zakat

Bayar Hutang Puasa Dengan Fidyah Untuk Fakir Miskin

Donasi Terkumpul Rp 1.058.907.183
Donatur 1855
zakatpenghasilan
Zakat

Zakat Profesi/Penghasilan

Donasi Terkumpul Rp 4.071.452.905
Donatur 7116
zakatperusahaan
Zakat

Zakat Perusahaan Berdayakan Negeri

Donasi Terkumpul Rp 186.793.424
Donatur 73